Zasady ochrony danych osobowych (RODO)

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin ul. Wrocławska 13 B, 63-600 Kępno oraz ALLES COOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrocławska 13 B, 63-600 Kępno
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wrocławska 13 B, 63-600 Kępno  lub email: biuro@allescool.com.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.

Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

-  dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
-  sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
-  usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie.
  2. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.